Marcin Oleksy - Strona publiczna


Nie pamiętam hasła   

 

Urodziłem się w Nowym Sączu 26 października 1978 roku. Pochodzę z Paszyna - podsądeckiej wsi o bogatych tradycjach związanych ze sztuką ludową. Wyjechałem stamtąd w 1997 na studia polonistyczne do Wrocławia. 
Upewniwszy się w swoim wyborze, w 2002 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim
pod naukową opieką prof. Ireny Kamińskiej Szmaj. W 2006 roku obroniłem pracę doktorską zatytułowaną: "List do redakcji - kształtowanie się gatunku z perspektywy 
pragmalingwistycznej" i zacząłem pracę w Kolegium Nauczycielskim we Wrocławiu. Byłem wykładowcą kolegium do 2014 roku, a więc do wygaszenia jego działalności.
Od 2013 roku jestem pracownikiem Katedry Inteligencji Obliczeniowej Politechniki Wrocławskiej,  gdzie zajmuję się tworzeniem narzędzi służących do automatycznego przetwarzania języka naturalnego w grupie naukowej G4.19. Mój profil można znaleźć pod tym linkiem.
Zajmuję się również grafiką komputerową i działalnością muzyczną - od 1999 roku gram i śpiewam w kapeli 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach.